Hoppa till innehållet
Garanti Kontakt Priser exkl. moms
2-5 dagars leverans

Garanti

Dessa garantivillkor är utformade för att ge våra kunder trygghet och förtroende för de produkter som köps från Vagnportalen. Garantin gäller för alla kunder som köper produkter direkt från Vagnportalen och täcker eventuella material- och fabrikationsfel under garantiperioden.

1. Garantiperiod: Vagnportalen lämnar en standardgaranti på 1 år från inköpsdatumet för alla våra produkter. Garantiperioden gäller under förutsättning att produkten används enligt tillverkarens rekommendationer och under normala användningsförhållanden.

2. Garantiomfattning: Garantin täcker defekter i material och fabrikation. Denna garanti täcker inte skador som uppstår till följd av olyckor, missbruk, felaktig användning, modifiering av produkten, normalt slitage eller försummad underhåll.

3. Ansökan om garantianspråk: För att göra ett garantianspråk, vänligen kontakta Vagnportalens kundtjänst med en detaljerad beskrivning av problemet samt köpebevis. Vagnportalen förbehåller sig rätten att avgöra om defekten täcks av garantin.

4. Garantiservice: Om produkten erkänns som defekt under garantiperioden kommer Vagnportalen att, efter eget gottfinnande, antingen reparera eller ersätta produkten utan extra kostnad för kunden. Ersättning kan ske med en likvärdig produkt om den ursprungliga produkten inte längre finns tillgänglig.

5. Undantag och begränsningar: Garantin gäller inte för skador som uppstått till följd av yttre omständigheter såsom naturkatastrofer, krig, strejker eller andra händelser utom rimlig kontroll för Vagnportalen. Garantin är inte överförbar och gäller endast för den ursprungliga köparen.

6. Övriga villkor: Denna garanti ersätter alla andra uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Vagnportalens ansvar under denna garanti är begränsat till reparation eller ersättning av produkterna och inkluderar inte ansvar för indirekta skador eller följdskador.

Genom köp av produkter från Vagnportalen accepterar kunden dessa garantivillkor. Vagnportalen förbehåller sig rätten att ändra dessa garantivillkor utan föregående meddelande.

Jämför produkter

{"one"=>"Välj 2 eller 3 objekt att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 objekt markerade"}

Välj det första objektet att jämföra

Välj det andra objektet att jämföra

Välj det tredje objektet att jämföra

Jämför