Hoppa till innehållet
Garanti Kontakt Priser exkl. moms
2-5 dagars leverans

Verksamhetspolicy

Kvalité, miljö och arbetsmiljö

Företagets policy är att alltid förbättra alla processer i företaget, för att kunna uppfylla de krav som kunderna och myndigheter ställer på våra produkter som vi utvecklar, tillverkar, lagerhåller och levererar. Att hålla en hög servicegrad (kvalitet och leveranstid) är viktigt. Våra samarbetspartners är därför strategiskt viktiga och företaget avser att kontinuerligt utveckla våra leverantörer och deras prestanda.

I produktion, konstruktion och utvecklingsarbete skall företaget genom ett ständigt förbättrings-arbete och förebyggande arbete se till att verksamheten ger upphov till allt mindre belastning på inre och yttre miljön. Vi ska bland annat arbeta med att förbättra vårt materialutnyttjande samt undersöka möjligheten att bli mer eleffektiva.

Företaget skall följa gällande lagstiftning för den inre och yttre miljön samt gjorda åtaganden.

Företaget skall genom att medarbetare utbildas, se till att viljan stärks att ta eget kvalitets, miljö – och arbetsmiljöansvar i det dagliga arbetet.

Ledningsgruppen svarar för att policy och mål är förstådda, tillämpade och upprätthållna på alla nivåer inom företaget.

Arbete med miljö – kvalitet – arbetsmiljö och ekonomi skall gå hand i hand och leda till framgång för företaget

Jämför produkter

{"one"=>"Välj 2 eller 3 objekt att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 objekt markerade"}

Välj det första objektet att jämföra

Välj det andra objektet att jämföra

Välj det tredje objektet att jämföra

Jämför