Hoppa till innehållet
Garanti Kontakt Priser exkl. moms
2-5 dagars leverans

Allmänna Köpvillkor

Dessa allmänna köpvillkor utgör avtalet mellan Vagnportalen/Christeyns AB ("Företaget") och kunden, såvida inte annat överenskommits skriftligen mellan parterna. Villkoren syftar till att definiera och standardisera de rättsliga och kommersiella relationerna mellan Företaget och dess kunder.

 1. Offerter: Alla skriftliga offerter utfärdade av Företaget är bindande under en period av trettio (30) dagar från offertdatumet, om inte annat anges.

 2. Prissättning och Avgifter: Fraktkostnader, kostnader för EUR-pallar och emballage debiteras separat och specificeras tydligt på fakturan, såvida inte en annan överenskommelse har träffats.

 3. Returpolicy: Varor som returneras på grund av felaktig leverans eller tillverkningsfel accepteras av Företaget utan extra kostnad för kunden. Övriga returer återbetalas till kunden med ett avdrag på tjugo procent (20%) av fakturabeloppet, exklusive frakt- och emballagekostnader. Returer måste ske i oförändrat skick och i originalförpackning. Kostnader för eventuell reparation eller återställning på grund av skada på produkten debiteras kunden.

 4. Betalningsvillkor: Betalning ska erläggas inom tjugo (20) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning tillkommer en dröjsmålsränta på arton procent (18%).

 5. Prisjusteringar: Företaget förbehåller sig rätten att justera priser på grund av förändringar i skatter, tullar eller andra offentliga avgifter.

 6. Garanti: Företaget lämnar en garanti på ett (1) år från köpdatumet mot material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar inte skador som uppstått genom normalt slitage eller felaktig användning av produkten.

 7. Force Majeure: Företaget är inte skadeståndsskyldigt för uteblivna leveranser eller bristande uppfyllande av sina åtaganden om detta beror på omständigheter utanför dess rimliga kontroll, såsom strejker, lockouter, brand, krig eller liknande händelser.

Dessa villkor är avsedda att tillhandahålla en klar och rättvis ram för våra affärsrelationer och för att säkerställa högsta möjliga servicenivå till våra kunder. Vi värdesätter våra kundrelationer och strävar alltid efter att uppfylla och överträffa era förväntningar med kvalitativa produkter och tjänster.

  Jämför produkter

  {"one"=>"Välj 2 eller 3 objekt att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 objekt markerade"}

  Välj det första objektet att jämföra

  Välj det andra objektet att jämföra

  Välj det tredje objektet att jämföra

  Jämför